Hộp đèn chỉ dẫn

 

Hộp đèn chỉ dẫn
 - Hộp đèn chỉ dẫn chỉ dày 5mm

- Các loại biển WC, biển no smoking, biển exit, biển chỉ dẫn, cấm lửa…

Các biển chỉ dẫn chỉ dày 5mm sáng đều trên khắp bề mặt.

src=/userfiles/image/bien%20chi%20dan/0329_115754.jpg

Biển chỉ dẫn WC, Biển No smoking, Biển exit

src=/userfiles/image/bien%20chi%20dan/1104_102343.jpg

Biển chỉ dẫn siêu mỏng

src=/userfiles/image/bien%20chi%20dan/SNV32688.JPG