Hộp đèn cảm ứng

 

Hộp đèn cảm ứng
 - Hộp đèn siêu mỏng có bộ phận cảm ứng

- Nhìn xa là poster, lại gần là gương

 Hộp đèn cảm ứng là sản phẩm công nghệ cao, Đặc biệt thích ứng trong các nhà vệ sinh cao cấp nhằm đạt mục đích quảng cáo ấn tượng, hiệu quả.

src=/userfiles/image/hop%20den%20cam%20ung/hop%20den%20cam%20ung.JPG

Hộp đèn có Diot cảm ứng, khi có người lại gần hộp đèn sẽ chuyển sang chế độ gương phản xạ. Khi ở xa gương sẽ biến thành hộp đèn quảng cáo.

src=/userfiles/image/hop%20den%20cam%20ung/hop%20den%20cam%20ung%20(3).JPG