Tranh Điện

 

Tranh điện
- Tranh điện sử dụng tranh lụa

- Hình minh hoạ sử dụng bức tranh “Đồng quê” của hoạ sỹ Hà Cường.

Tuỳ thuộc vào phong cách của người chơi, tuỳ thuộc vào tông màu của từng bức tranh cụ thể. Hoạ sỹ có thể chọn nhiệt độ màu của bóng LED phù hợp cho nền sáng của từng bức tranh từ 3.200K – 11.00k, tăng thêm hiệu quả nghệ thuật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>