Ảnh Điện Để Bàn

 

Ảnh điện để bàn
 - Ảnh điện siêu mỏng để bàn

- Dùng thay thế đèn ngủ

- Có pin

 Chỉ mỏng như một khung tranh bình thường, nhưng ảnh điện để bàn có khả năng phát sáng.

src=/userfiles/image/Anh%20dien%20de%20ban/hop%20den%20de%20ban%20(1).jpg

Có thể dùng nguồn điện 12V hoặc dùng Pin

src=/userfiles/image/Anh%20dien%20de%20ban/SNV34560.JPG

Với ánh sáng dịu nhẹ, ảnh điện để bàn có thể dùng thay thế đèn ngủ.

src=/userfiles/image/Anh%20dien%20de%20ban/hop%20den%20de%20ban%20(3).jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>