Tấm dẫn sáng

 

Tấm dẫn sáng
- Có thể dùng cho hộp đèn siêu mỏng hoặc tấm phát sáng.

- Tấm dẫn sáng bằng mica (acrylic/mê ka)

- Kích thước tối đa 2.03m* 3.05m

Tấm dẫn sáng được khắc bằng máy khắc chuyên dụng. Sản xuất theo yêu cầu về kích thước.

src=/userfiles/image/Linh%20kien/linh%20kien%20(16)(1).jpg

Khách hàng có thể tự chuyển mica hoặc dùng mica của chúng tôi.

src=/userfiles/image/Linh%20kien/0318_173849.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>